OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Provozovatelem těchto webových stránek je fyzická osoba Vladimíra Čáková, se sídlem Kratonohy 3 Hradec Králové, Česká republika, IČ: 156 41 490 - (dále jen PALETA HK).
Při poskytování informací o našich produktech a službách je naší nejvyšší prioritou spokojenost zákazníka. Proto se svou nabídku snažíme co nejlépe přizpůsobit konkrétnímu návštěvníkovi našeho webu. K tomu potřebujeme mimo jiné zpracovávat dílčí anonymizované osobní údaje návštěvníka. Ke zpracování osobních údajů dochází za dodržení veškerých zákonných podmínek.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nebudou využívány k automatizovanému
rozhodování, ani předávány do třetích zemí.
Společnost PALETA HK je oprávněna předat zpracovávané osobní údaje pouze subjektům – „zpracovatelům“, které pověří zpracováním osobních údajů smlouvou o zpracování osobních údajů.

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů jste oprávněn/a:
  • požadovat od PALETA HK přístup ke svým osobním údajům, které PALETA HK zpracovává, případně jejich opravu, pokud jsou nepřesné. Přístupem se rozumí právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů. PALETA HK Vám tuto informaci předá bez zbytečného odkladu a za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
  • jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, můžete souhlas s jejich zpracováním kdykoli odvolat, jak je popsáno níže.
Pokud PALETA HK kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo formuláře pro nahlášení neetického či podvodného jednání, bude PALETA HK zpracovávat Vaše údaje v rozsahu uvedeném na formuláři (zpravidla jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní kontakt). Tyto osobní údaje budou zpracovány pouze pro účely vyřízení Vašeho podnětu a po dobu nezbytně nutnou k naplnění tohoto účelu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY
Pokud se prostřednictvím našich webových stránek přihlašujete k odběru newsletteru, udělujete nám souhlas s využitím své e-mailové adresy pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení týkajících se námi nabízených produktů a služeb.
Vaši e-mailovou adresu budeme zpracovávat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů a za dodržení podmínek zpracování osobních údajů uvedených výše a dále i následujících podmínek:
  • Vaše e-mailová adresa nebude využívána k automatizovanému rozhodování;
  • PALETA HK je oprávněna Vaši e-mailovou adresu předat pouze subjektům – „zpracovatelům“, které pověří zasíláním newsletteru a se kterými uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů, kde využití e-mailové adresy omezí na zasílání newsletteru; e-mailová adresa nebude předávána do třetích zemí.
  • zpracování e-mailové adresy pro účely marketingu není časově omezeno a skončí odvoláním souhlasu se zpracováním;
  • souhlas se zpracováním své e-mailové adresy můžete kdykoli odvolat elektronicky na adrese paletahk@volny.cz, nebo písemně – podáním zaslaným na adresu sídla PALETA HK. Dojde-li k odvolání souhlasu, je PALETA HK povinna Vaše osobní údaje získané na základě odvolaného souhlasu vymazat nebo anonymizovat, neexistují-li jiné (zákonné) důvody pro jejich další zpracování.
ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES
Za účelem zlepšování našeho webu, personalizace reklam a analýzy návštěvnosti využívají naše webové stránky tzv. soubory cookies. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají na zařízení návštěvníka stránky a umožňují opětovně anonymně rozpoznat návštěvníka či jeho prohlížeč a např. uzpůsobit reklamu či internetovou nabídku konkrétnímu subjektu.
Naše stránky využívají dva typy těchto souborů: tzv. dočasné cookies, které zůstávají uloženy v prohlížeči pouze do doby, než prohlížeč zavřete a umožňují uchovávat si informace při přecházení z jedné stránky na druhou. Tyto jsou nezbytné pro správnou funkčnost webu a jejich užití proto není podmíněno souhlasem návštěvníka webu.
Druhým typem jsou dlouhodobé cookies, které zůstávají uloženy déle (většinou do jejich odstranění), jsou shromažďovány k marketingovým a optimalizačním účelům a pomáhají identifikovat speciální potřeby pro jednotlivé skupiny zákazníků. Tyto cookies používáme s Vaším předchozím souhlasem, který vyjadřujete při vstupu na naše webové stránky.
Na našich webových stránkách používáme cookies od Google. Svůj souhlas s použitím dlouhodobých cookies můžete odvolat, a to tak, že soubory cookies ve svém prohlížeči zpětně deaktivujete.

VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH PLUGINŮ
Naše webové stránky nabízejí možnost využití sociálních pluginů. Obsah a rozsah údajů, které jsou v důsledku aktivace odesílány, určuje výlučně provozovatel.